Visie en werkwijze

Visie

Als iemand steeds minder vaak naar school of werk gaat, hebben we vaak de neiging om druk uit te gaan oefenen om wél te gaan. Dat is heel begrijpelijk, maar het werkt in onze ervaring averechts. Juist het omgekeerde is nodig. Pas als je de druk eraf haalt, ontstaat weer ruimte voor verbinding. En daarmee voor groei in zelfredzaamheid.

Drie peilers van zelfredzaamheid

In ons werk maken we onderscheid tussen drie vormen van verbinding: 

  • Emotioneel welzijn: verbinding met jezelf (wat wil ik, wat heb ik nodig) 
  • Netwerk: verbinding met anderen (vrienden, familie, gezamenlijke hobby’s)
  • Participatie: verbinding met de samenleving in de vorm van school, werk of dagbesteding. 

Deze drie peilers van zelfredzaamheid versterken elkaar. Als het goed met je gaat, zijn alle drie deze peilers aanwezig en met elkaar in balans. Valt één peiler weg, dan loop je risico op uitval. Ontbreken twee peilers, dan val je vrijwel zeker uit. Zijn alledrie de peilers zwak of afwezig? Dan zit je thuis. We werken met cliënten daarom altijd integraal aan het versterken van alledrie deze peilers.

Duurzame zelfredzaamheid als doel

Duurzame zelfredzaamheid vraagt in onze optiek om een balans tussen de drie peilers van emotioneel welzijn, sociaal welzijn en participatie. Maximale participatie op korte termijn is daarom nooit ons doel. Iemand die na zijn werk geen energie over heeft voor een sociaal leven, gaat dat werk niet lang volhouden. We zoeken met cliënten dus altijd hoe we de drie peilers met elkaar in balans kunnen brengen. 

We zetten ons er steeds voor in om mensen maximaal zelfredzaam te maken. Daarom zorgen we dat we altijd eenvoudig kunnen afbouwen van zware naar steeds lichtere zorg. Tot cliënten het weer zonder ons afkunnen.

Lees verder >>

Methodiek

Sinds 2010 hebben we een succesvolle methodiek ontwikkeld specifiek voor (dreigende) thuiszitters, waarmee we integraal maatwerk bieden op de drie peilers van zelfredzaamheid: emotioneel welzijn, sociaal netwerk en participatie. Hierbij grijpen we terug op Floortime, een methodiek die oorspronkelijk is ontwikkeld voor jonge kinderen met ASS.

Floortime leent zich bij uitstek voor het creëren van verbinding en het signaleren en ontwikkelen van missende vaardigheden. We hebben deze benadering daarom doorontwikkeld voor oudere kinderen, jongeren en jongvolwassenen. 

We passen deze methodiek toe op alle drie de peilers van zelfredzaamheid: emotioneel, sociaal en participatie). Binnen elke peiler focussen we hierbij op: 

  • Wensen: wat wil je nu écht en wat ben je bereid daarvoor te doen. Realistisch leren dromen
  • Grenzen: leren om je behoeften op een goede manier aan te geven
  • Weerbaarheid: alle vaardigheden die je verder nog nodig hebt om je plek in de maatschappij te vinden. Zoals strategieën om je doelen behapbaar te maken.

Zo bouwen we stap voor stap weer aan succeservaringen, zodat cliënten het geloof in zichzelf en de zin in het leven kunnen hervinden. Hierbij kijken steeds bij elke cliënt waar de bewegingsruimte zit. Zo kunnen we aansluiten bij de leeftijd, achtergrond en capaciteiten van elke individuele cliënt.

Lees verder >>

Waar we voor staan

Voor onze cliënten is de stap naar hulp vaak groot. Daarom hebben we onze specialistische hulp zo laagdrempelig mogelijk georganiseerd. Zo brengen we voor onze cliënten de eenvoud terug in de zorg. 

Hoe we dit doen:

  • We bieden psychologische zorg, sociaal netwerk en arbeid onder één dak, in samenwerking met verschillende partners
  • We hebben ons werk zo georganiseerd dat we naadloos kunnen schakelen tussen zwaardere en lichtere vormen van zorg
  • Onze psycholoog, ambulant begeleider, gezinsbegeleider en dagbestedingsbegeleider vormen samen een ambulant team, dat waar nodig ook school en andere hulpverleners eenvoudig aanhaakt. Zo zorgen we dat alle ondersteuning steeds goed op elkaar is afgestemd en elkaar versterkt. 

Onze laagdrempelige specialistische zorg is gecontracteerd door de meeste grote gemeenten in Overijssel. (Een actueel overzicht vind je op de pagina van onze partner Klaver4You.) Als contractering in individuele gevallen toch niet mogelijk of wenselijk is, is financiering vanuit een PGB ook mogelijk. Soms is financiering door het UWV mogelijk. We bekijken steeds per cliënt de mogelijkheden en verwijzen cliënten naar het juiste loket. 

Lees verder >>