Training en advies

Heb je als professional in zorg of onderwijs te maken met (dreigende) uitval van jongeren met kenmerken van ASS, ADHD en/of hoogbegaafdheid en twijfel je over hoe je het best kunt helpen? 

(Potentiële) thuiszitters weer op het goede spoor helpen, lukt ons niet alleen. We delen onze expertise daarom ook steeds meer met gemeenten, hulpverleners en scholen. Niet alleen om thuiszitters weer op de been te helpen, maar vooral ook om uitval te voorkómen. 

De mogelijkheden

  • Casus voorleggen: we denken een half uur mee, geven aan of (en wat) wij zelf eventueel voor deze cliënt kunnen betekenen en/of kunnen doorverwijzen naar andere gespecialiseerde hulpverleners in ons netwerk 
  • Koppeling cliënt aan beschikbare zorg in een gemeente: tegen uurtarief, op maat. 
  • Training en advies over een doeltreffende benadering van (dreigende) uitval. We brengen in kaart wat je al doet en geven aanknopingspunten om nog doeltreffender te werk te gaan. Voor professionals in onderwijs en zorg.
  • Meedenken over effectiever gemeentelijk beleid.